ESTF ARMA 3 VÄLJAÕPE

Esmaabi


ESMAABI on esmase abi andmine kannatanule enne meditsiinilise abi saabumist.
Esmaabi reegel number üks on ENESETURVALISUS ENNEKÕIKE! Kui lahingutegevuses tekib haavatu, siis esimene prioriteet on VASTASE MAHASURUMINE VÕI HÄVITAMINE. Nii kaua kui vastase tuli on efektiivne (kuulid vihisevad üle pea või tabavad varjet) ei saa anda haavatule esmaabi, sest sellega riskib abiandja ise pihta saamisega.

Haavatule saab anda esmaabi:
1.HAAVATU ISE, eemaldudes kaaslaste kattetule all lahingutegevusest turvalisele alale, kus ta peatab võimalusel ISE verejooksu, peale mida kontrollib ÜKSUSE PARAMEEDIK ta üle.

2.LAHINGPAARILINE, kes pärast haavatu märkamist annab hüüdes "MEES MAAS!" märku JAOÜLEMALE, ning jätkab vastase mahasurumist või hävitamist kui jaoülem ei käsi teisiti. Pärast vastase mahasurumist või hävitamist, liigutab haavatu kas LOHISTADES või KANDES ohualast välja ning võimalusel peatab verejooksu, pärast mida annab ta haavatu JAOSANITARI hoole alla ning naaseb tagasi oma positsioonile.

3.ÜKSUSE PARAMEEDIK, kelle juurde haavatu toimetatakse pärast lahingtegevusest evakueerimist. Evakueerimisel kasutatakse pürotehnilisi vahendeid (nt. suitsugranaadiga suitsukatte loomine) vastase nähtavuse raskendamiseks. Antud punkt on esmane tegevus AVATUD MAASTIKU puhul, kus varjet on vähe, et haavatu saaks võimalikult kiirelt abi ning tegutsetakse AINULT jaoülema käsu peale ning pärast haavatu evakueerimist, NAASEB oma positsioonile ning JÄTKAB lahingutegevusega.


Haavatule ei saa anda esmaabi kui:
1. Jagu asub RÜNNAKUL, sest agressiivsust ei tohi kaotada, sest muidub haarab vastane INITSIATIIVI võitluses, ning jagu võib saada hävitavalt lüüa. Pärast vastase positsiooni hõivamist või hävitamist liigutakse tagasi ja LIIGUTATAKSE haavatud turvalisse kohta, kus võimalusel peatatakse ise verejooks ning antakse üle ÜKSUSE PARAMEEDIKULE.
2. Esmaabi andmine on OHTLIK abiandjale.

Pärast esmaabi andmist on iga võitleja KOHUSTUS täiendada oma esmaabi varustust, võttes PARAMEEDIKUI seljakotist uued sidemed!!!

©Rando

Tuli ja liikumine


Mis on tuli ja liikumine? Tegu on taktikalise liikumisviisiga, mida kasutatakse siis kui ollakse vastasega kontaktis või kui on teada, et on kõrge vastase oht.

Käsklused:

1. Rulli-rulli-rulli
Kasutatakse siis kui jagu asub formatsioonis ahelik. Rullimisel liigutakse küljelt küljele, kas paremale või vasakule vastavalt kästud suunas. Pärast käsklust alustab liikumissuunast kõige kaugemal olev võitleja liikumist andes märku vastusega "Liigun" ning jookseb kaasvõitlejate selja tagant läbi sellel ajal kui kaasvõitlejad annavad kattetuld ning pärast liikumise lõpetamist annab märku öeldes "kohal".

Näide (Jagu asub formatsioonis ahelik, vaatlussuunaga üles)
1--2--3--4--5--6--7--8

Jaoülem annab käskluse "rulli-rulli-rulli vasakule" Sõdur nr. 8 valmistub (laeb relva) ning alustab liikumist öeldes "Liigun" ning liigub kaasvõitlejate seljatagant vasakule küljele, samal ajal kui sõdurid 1-7 katavad.

Sõduri nr. 8 liikumine
--1--2--3--4--5--6--7--8
^ v
<------------------------<


Jõudes oma positsioonile, annab sõdur märku öeldes "kohal" ning alustab liikumist sõdur nr. 7 jne.
8--1--2--3--4--5--6--7

Paremale poole rullides toimub tegevus vastupidi.

2. Edasi-edasi-edasi ja tagasi-tagasi-tagasi

Tegevus on väga sarnane käsklusele rulli-rulli-rulli. Erinevuseks on see, et liikumine toimub edasi ja tagasi, mitte külgedele.
Nendele kahele käsule käib ette üks kolmest eelkäsust. Need käsud on: Tiim-tiim-tiim - üks pooljagu katab ning teine pooljagu liigub kästud suunas. Paar-paar-paar - Kehtib pooljao siseselt, üks lahingpaar katab samal ajal teine lahingpaar liigub kästud suunas. Üksi-üksi-üksi - Kehtib lahingpaari siseselt, üks lahingpaariline katab, samal ajal teine lahingpaariline liigub kästud suunas.

Pärast käsklust (nt. Paar-paar-paar edasi-edasi-edasi) alustab liikumist esimesena vasakpoolne pooljagu/lahingpaar/lahingpaariline, kes liigub u. 5-10 meetrit, varjub ning alustab teiste katmist.

ENNE LIIKUMISE ALUSTAMIST, VEENDUGE ET TEIE RELV ON LAETUD!!!

3. Ralli-ralli-ralli "asukoht"

Tegevus antud käsu puhul on selline, et pärast käsu saamist, eemaldutakse võimalikult kiiresti määratud asukohta ning võetakse ringkaitse.

©Rando

Liikumisviisid


Miks on liikumisviisid olulised? Liikumisviisid on olulised, et katta ära maastikul liikumisel võimalikult suur vaatlus piirkond. Lisaks on liikumisviisid ning sealhulgas sõdurite omavahelised kaugused liikumise ajal olulised, et vältida kontakti hetkel võimalikult suuri kaotusi. Kui sõdurid liiguksid kõik ühes puntras, siis kontakti hetkel oleks arvatavasti enamus sõdureid korraga haavatud või hullemal juhul surnud.

Miks on liikumisviise nii palju?
Iga liikumisviis on mõeldud erinevasse keskkonda ja olukorda, kus ta oleks võimalikult tõhus.


Esimene ning ka enim kasutatud liikumisviis on malelaud.
Malelaua formatsioon näeb välja selline:

Malelaua formatsiooni kasutatakse siis, kui on vastase oht ning kui jagu peab liikuma kiiresti punktist A punkti B.
Malelaua formatsioonil on omad eelised ja puudused. Eelised:
1) Kõige vähem haavatav külgedelt, sest vaatlus piirkond on sõduritel kõndimise ajal külgede peal.
2) Sobib väga hästi liikumiseks metsa teedel näiteks.
3) Väga hästi juhitav ning võimalusel saab kiiresti võtta ringkaitse.
Puudused:
1) Halb ette poole tulistades.
2) Terve jagu on ohus kui vaenlane tulistab otse eest.


Formatsioon noolepea.
Seda liikumisviisi kasutatakse siis, kui kontakti oht vastasega on suur ning vastase asukoht ei ole kindel. Enamjaolt kasutatakse seda liikumisviisi suurte lagendike ületamiseks (näiteks kõrb). Noolepea formatsioon näeb välja selline:


Eelised:
1) Kõige paremini kaitstud igast suunast tuleva rünnaku puhul.
2) Hästi juhitav ning võimalik on kiirest võtta liikumisviis ahelik.
3) Väga hea lagendikke ületada.
Puudused:
1) Juhtimine raskem kui mõne teise liikumisviisi puhul.Formatsioon ahelik.

Seda liikumisviisi kasutatakse enamjaolt metsas liikumisel, kui vaenlase suund on teada ning liigutakse vaenlasele otse peale. Aheliku formatsioon näeb välja selline:

1 2 3 4 5 6 7

Eelised:
1) Ei ole nii haavatav kui tulistatakse otse eest.
2) Oma üksusel on hea tulistada.
3) Hea lagendike ületada.
Puudused:
1) Liikuvus on väga aeglane ning juhtida on raske.
2) Vähem kaitstud külgtule eest.Ning viimane, mida vaja teada on formatsioon järjestik.
Seda liikumisviisi kasutatakse kui maastik on raskesti läbitav, jagu peab kiiresti liikuma punktist A punkti B ning kui puudub vastase oht. Formatsioon järjestik näeb välja selline:

1
2
3
4
5
6
7


Eelised:
1) Kõige vähem haavatav külgedelt.
2) Sobib liikumiseks sirgjooneliste varjumis-võimalust pakkuvate objektide läheduses (majaseinad).
3) Hästi juhitav öösel ning varjatud maa-alal.
4) Sobib kitsaste käikude läbimiseks, tõkete ületamiseks.
Puudused:
1) Halb ette poole tulistades.
2) Kergesti haavatav, kui vastane tulistab otse eest.
3) Käskude ja info liikumine on aeglane.


©Kurvits

Sideõpe


Alustame siis maast ja madalast. Side ning sellega kaasnevad reeglid on olulised ja üsna vajalik teema. Lisan selle õpetuse siia, et nii uued kui ka vanad saaksid õppida või siis üle korrata.

Side reeglid

x Raadiosaatjasse ei öelda kunagi nimesid, üksuste suuruseid, auastmeid ega ka asukohti.
x Jutuajamist raadiosaatjates ei toimu. Raadiosaatjatest käib läbi ainult oluline informatsioon, mis on seotud tegevusega.
x Sideseanss kestab tavaliselt maksimum 6 sekundit. Seega tuleb olla konkreetne ning rääkida võimalikult lühidalt.

Side mõisted

x Kuuldel - Öeldakse siis, kui oodatakse vastust teise osapoole poolt.
x Sain - "Sain" on nagu vestluse punkt. Enne, kuni pole tulnud eetrisse sõna "Sain" ei ole lubatud kellegil vahele segada, kui ei ole edastada erakorralist informatsiooni.
x Kõik - Sarnane "Sain" käsklusele kuid seda kasutatakse siis kui sideseanss kestab pikemalt ning edasi antakse rohkem kui 1 informatsioon. Sõna "Kõik" kasutab välja kutsuja ehk see isik, kes alustab sideseanssi. Sellega annab ta teada, et rohkem infot eetrisse ei tule ning sideseanss lõpetatakse.
x Paus - Käsklust "Paus" kasutatakse siis, kui edastatav informatsioon on pikem ning, et mitte hoida kinni eetrit. Näiteks koordinaatide edastamine. Kui välja kutsuja ei ole kindel, mis info oli ehk kui tal läheb meelest, siis ta ütleb "Paus", laseb tangendi (raadiosaatja nupu) lahti, vaatab edastatava informatisooni üle ning seejärel jätkab oma info edastust.
x vaikus, vaikus, vaikus - Seda käsklust kasutatakse siis, kui raadiosse tuleb erakorraline informatsioon, mille edasi andmisega ei kannata oodata. Kui öeldakse "vaikus, vaikus, vaikus", jätavad eetris olevad isikud oma info edastuse pooleli ning jätavad eetri vabaks isikule, kes edastab erakorralise info. Miks öeldakse "vaikus" kolm korda? Põhjus on lihtne. 3 korda öeldakse seetõttu, kuna isik, kes eelnevalt infot edastab ei kuule raadiosse vahele tulevat isikut samal ajal kui ta ise nuppu all hoiab. Seega kui öeldakse 3 korda, on suurem tõenäosus, et isik, kes räägib parasjagu lõpetab just oma jutu ning kuuleb sõna "vaikus".
x Ütle uuesti - Ei kasuta käsklus "Korda" sest see annab miinupildjujale käsu, et ta võib uue lasu lasta vanade koordinaatide pihta. Seega, kui info piisavalt hästi läbi ei tule, tuleb öelda eetrisse "Ütle uuesti", mille tagajärjel ütleb eelnev info edastaja oma info uuesti.


Side kasutus

Näited side kasutusest:

Sulgudes osa ei öelda.
NÄIDE 1
1) 2-0 (kutsutav) SIIN 1-0 (kutsuja) kuuldel
2) 2-0 (kutsutav) kuuldel
3) (1-0 kutsuja) Vaenlast on nähtud suunal 320, kuuldel
4) (2-0 kutsutav) Sain

NÄIDE 2
1) 2-0 (kutsutav) SIIN 1-0 (kutsuja) kuuldel
2) 2-0 (kutsutav) kuuldel
3) (1-0 kutsuja) Nähtud vaenlase üksust suunal 320 paus
4) (1-0 kutsuja) Üksuse suurus 2 jagu paus
5) (1-0 kutsuja) Jagude taga sõidab üks soomuk BTR-60 kuuldel
6) (2-0 kutsutav) Sain
7) (1-0 kutsuja) Kõik (Sellises olukorras ei ole kohustuslik enam öelda "Kõik")


Käsklust "Paus" kasutasin siin olukorras selle tõttu, et anti edasi informatsiooni, mida oli vaja üle vaadata, sest kutsujal ei püsinud kogu informatsioon meeles.

Raadiorežiimid:
Vaba - kõik ühendused lubatud
Piiratud - Ainult luure ja tulejuhid võivad edastada infot, teised kuulavad
Raadiovaikus - jaamade kasutamine keelatud. (tulekontakti korral lülitub ümber vaba režiimi).


©Kurvits

Õppevideod


Treening

Liikumisviisid